Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane, w przeciwieństwie do innych rodzajów lokat, wiążą się z pewnym ryzykiem. Lokata strukturyzowana jest to bowiem taka lokata, na które złożony kapitał dzielony jest na dwie części.

Większa część jest lokowana w produktach dających bezpieczny zysk (lokatach standardowych, obligacjach skarbowych).

Mniejsza (zazwyczaj 10-20 proc.) wiąże się z większym ryzykiem. Zazwyczaj są to: inwestycje w towary, surowce, inwestycje giełdowe.

PLN