Lokaty terminowe. Dlaczego są atrakcyjne?

15 kwietnia
10:47 2013

Oprócz urozmaiconych usług kredytowych banki udostępniają swoim klientom szeroką ofertę produktów oszczędnościowych. Jednym z nich jest lokata terminowa.

Lokaty terminowe to specjalne produkty bankowe przeznaczone do oszczędzania pieniędzy. Zasada działania lokaty terminowej jest bardzo prosta. Po prostu klient wpłaca na specjalny rachunek swoje oszczędności na określony czas, czyli udziela bankowi swego rodzaju pożyczki. Po okresie trwania lokaty bank oprócz wpłaconej przez klienta na lokatę terminową kwoty wypłaca mu wypracowany w czasie trwania lokaty zysk. Można powiedzieć, że lokata bankowa jest przeciwieństwem kredytów i pożyczek. W tym przypadku to klient jest pożyczkodawcą.

Oczywiście może nasuwać się pytanie, czy pożyczanie bankowi swoich pieniędzy jest opłacalne. W tym przypadku wszystko zależy od konkretnej oferty lokaty terminowej, jednak zasadniczo należy powiedzieć, że lokaty terminowe to obecnie bardzo dobre rozwiązanie dla tych klientów, którzy mają wolne środki, które mogą odłożyć na dłuższy czas. Atrakcyjne oprocentowanie lokat terminowych oraz okresy ich trwania to główne czynniki decydujące o ich opłacalności.

W tym momencie nie można zapomnieć o bezpieczeństwie pieniędzy zgromadzonej na lokatach terminowych. W Polsce wszystkie lokaty z kwotą będącą równowartością maksymalnie 100 tys. euro są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na rynku istnieje wyróżnia się kilka podziałów dostępnych lokat terminowych. Dzielą się one ze względu na sposób oprocentowania, okres trwania oraz sposób zamknięcia.

Dzięki urozmaiconej ofercie lokat terminowych, każdy klient może znaleźć lokatę, która najlepiej będzie spełniała jego indywidualne wymagania.