Obligacje a lokaty – wymieniamy różnice

08 kwietnia
19:57 2017

Obligacje i lokaty to sposoby na inwestowanie naszych oszczędności. Który z nich jest bardziej atrakcyjny i dlaczego?

Współcześnie konsumenci mają do wyboru wiele metod inwestowania swoich pieniędzy. Mogą dla przykładu skorzystać z obligacji Skarbu Państwa lub z lokat bankowych. Często trudno jest zdecydować, które rozwiązanie jest lepsze. Dlatego też należy bliżej przyjrzeć się obu produktom.

Obligacje – sposób działania i korzyści

Obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane przez Skarb Państwa. Obligacje mają określoną cenę i decydując się na wykup danej obligacji, zawieramy z jej emitentem umowę, wedle której możemy liczyć na konkretne zyski po upłynięciu ustalonego z góry czasu. Obligacje mogą mieć termin zapadalności ustalony na okres kilku miesięcy, 1 roku lub dłużej. Osoba, która kupuje obligacje, z góry wie, ile na nich zarobi po zakończeniu okresu zapadalności. Z perspektywy inwestora istotne jest to, że obligacje dają nam pewność inwestycji. Nie musimy się obawiać, że pod wpływem czynników rynkowych nasze zyski spadną.

Jak działa lokata?

Lokaty bankowe mają z kolei charakter depozytów bankowych. Tutaj nie kupujemy papierów wartościowych, lecz zostawiamy nasze pieniądze na ustalony z góry czas bankowi po to, aby ten mógł nimi obracać. W zamian za oddelegowanie pieniędzy do banku możemy liczyć na to, że po zakończeniu umowy otrzymamy nie tylko nasz depozyt, ale także zysk w postaci odsetek. Długość lokaty jest bardzo różna i zależy przede wszystkim od wachlarza propozycji oferowanych przez dany bank.

Co wybrać?

Patrząc na lokaty i obligacje, nie sposób nie zauważyć, że te instrumenty inwestycyjne mają dużo wspólnego. W obu przypadkach mamy do czynienia ze z góry ustalonym okresem trwania inwestycji. Mamy też określone oprocentowanie. Między nimi występują jednak duże różnice. Po pierwsze, lokata do depozyt, a obligacja depozytem nie jest. To oznacza, że lokatą nie możemy handlować zaś obligacją już tak (jeśli nie jest imienna). Po drugie, lokaty dają możliwość rezygnacji przed terminem zapadalności. To jednak oznacza rezygnację z zysków. W przypadku obligacji takiej opcji nie ma. Ostatnia różnica dotyczy zysków. Zwykle to lokaty zapewniają większe stopy zwrotu.