Bankowe Produkty Oszczędnościowe

15 kwietnia
10:47 2013

Oprócz oferty produktów kredytowych, banki proponują swoim klientom skorzystanie z różnego rodzaju produktów oszczędnościowych. Nie traćmy więc czasu i sprawdźmy, na co możemy liczyć, bo przecież czas to pieniądz!

Najpopularniejszym produktem oszczędnościowym, jaki banki oferują swoim klientom są lokaty bankowe. Są to specjalne rachunki, na które klient przelewa swoje środki, by przez określony w umowie czas wypracowywały zysk. Wyróżnia się kilka rodzajów lokat bankowych. Ze względu na czas trwania mogą być one jednodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne oraz trwające dłużej niż rok. Ze względu na sposób oprocentowania mogą być lokaty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym.

Stałe oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres umowy, przez co klient z góry wie, jaką ilość pieniędzy otrzyma po jego zakończeniu. Zmienne oprocentowanie lokaty natomiast uzależnione jest od aktualnej stawki międzybankowej stopy procentowej WIBOR. Po zakończeniu okresu trwania, lokaty odnawialne automatycznie są otwierane na nowy okres na nowych warunkach. Lokaty nieodnawialne, jak sama nazwa wskazuje nie są ponownie otwierane, a pieniądze powiększone o wypracowane odsetki wracają do klienta. Należy pamiętać, że zerwanie lokaty przed terminem może wiązać się z utratą części lub wszystkich wypracowanych odsetek.

Innym produktem oszczędnościowym jest konto oszczędnościowe. Jest to produkt przeznaczony dla osób, które chcą elastycznie oszczędzać oraz mieć stały dostęp do swoich środków. Oprocentowanie takich produktów może przewyższać oprocentowanie lokat, przy czym w tym przypadku nie ma możliwości utraty całości wypracowanych odsetek. Pieniądze zgromadzone na koncie oszczędnościowym oprocentowane są w zależności od ilości dni, przez które się na nim znajdowały. Banki udostępniają swoim klientom przynajmniej jeden bezpłatny internetowy przelew zewnętrzny, choć coraz częściej można spotkać oferty z nieograniczoną liczbą przelewów. Do założenia konta oszczędnościowego nie wymagane jest posiadanie kwoty minimalnej, jak w przypadku lokaty bankowej. Dodatkowo część kont oszczędnościowych można założyć bez posiadania konta osobistego w banku.