Lokata bankowa czy konto oszczędnościowe?

15 kwietnia
10:47 2013

Osoby, które posiadają nadwyżki gotówkowe i chcą jednocześnie oszczędzać i zarabiać, powinny zapoznać się z oferowanymi przez banki produktami oszczędnościowymi – lokatami bankowymi i kontami oszczędnościowymi.

Lokata bankowa to produkt przeznaczony dla tych klientów, którzy mogą odłożyć swoje nadwyżki finansowe na określony czas, by później móc cieszyć się wypracowanymi zyskami. W obecnych czasach w przypadku lokat bankowych uwagę zwraca ich dość wysokie oprocentowanie.

Na rynku są dostępne oferty lokat bankowych, które różnią się od siebie kilkoma ważnymi cechami. Pierwszym podziałem jest ten ze względu na okres ich trwania. Lokaty mogą być jednodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne, choć czasem można spotkać i takie, które trwają kilka lat. Drugim podziałem jest ten ze względu na sposób ich oprocentowania. W tym przypadku mówi się o oprocentowaniu stałym, niezmiennym przez cały okres jej trwania oraz zmiennym, uzależnionym od aktualnych warunków gospodarczych. Dodatkowym podziałem jest ten ze względu na sposób zamykania lokat. Istnieją takie oferty, które otwierają się automatycznie, jednak na nowych zasadach.

Niestety wypłata pieniędzy z lokaty przed terminem jej zamknięcia może wiązać się z utratą części lub wszystkich wypracowanych odsetek.

Konto oszczędnościowe to produkt przeznaczony dla tych klientów, którzy zamiast biernego odkładania swoich pieniędzy preferują aktywne i elastyczne formy oszczędzania. W tym przypadku wypłata pieniędzy z konta oszczędnościowego nie wiąże się z utratą wypracowanych odsetek. Dzieje się tak, ponieważ pieniądze  są oprocentowane na tego typu rachunkach w zależności od ilości dni, przez które się na nich znajdowały.

Banki umożliwiają dokonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki którym klient zawsze ma pełny nadzór nad swoimi pieniędzmi.