Czy gwarancje BFG obejmują też konta oszczędnościowe?

11 grudnia
15:05 2015

Powierzając bankowi czy SKOK-owi swoje oszczędności, często zastanawiamy się nad ich bezpieczeństwem. Czy BFG obejmuje swoją gwarancją pieniądze zdeponowane na kontach oszczędnościowych?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która w Polsce istnieje od 1994 r. Jej rolę na rynku bankowym reguluje ustawa. BFG stanowi gwarancję bezpieczeństwa kapitału zgromadzonego w bankach. Celem tego podmiotu jest zabezpieczenie funduszy wpłaconych na lokaty lub konta oszczędnościowe przez klientów w przypadku upadku lub bankructwa banku czy SKOK-u. W przypadku ogłoszenia upadłości instytucji finansowej Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci klientom ulokowane przez nich pieniądze (z uwzględnieniem limitu).

Jakie kwoty zabezpiecza BFG? 

BFG gwarantuje wypłatę środków zdeponowanych przez klienta w danym banku do sumy 100 tys. euro, czyli około 430 tys. zł. W związku z tym deponent może liczyć na wypłatę nawet 100% swoich oszczędności w przypadku, gdy posiadany przez niego kapitał nie przekroczy w upadłym banku kwoty 100 tys. euro. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją ochroną wszystkie banki w naszym kraju, które posiadają licencję Komisji Nadzoru Finansowego, w tym także banki spółdzielcze i niektóre zagraniczne banki oraz wszystkie SKOK-i.

Co jest objęte gwarancją BFG? 

BFG zapewnia klientom gwarancję zwrotu środków finansowych wpłacanych m.in. na:

  • lokaty,
  • konta osobiste,
  • konta oszczędnościowe.

W przypadku ogłoszenia upadłości przez bank BFG zwróci klientom wpłacone na depozyty oszczędności włącznie z doliczonymi i zgromadzonymi do chwili upadłości instytucji finansowej odsetkami.

Procedura zwrotu środków przez BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku zgłoszenia do sądu przez bank wniosku o upadłość ma obowiązek zwrócenia jego klientom zdeponowanych w banku środków. Jednak, aby odzyskać z upadłej instytucji swoje oszczędności, należy dopełnić wymaganych formalności. Zgodnie z ustawą z 1994 r. BFG zwraca klientom zdeponowane pieniądze w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku o upadłość banku. Poszkodowany przez bank klient musi złożyć dyspozycję przelewu we wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny miejscu i czasie. W przypadku niedopełnienia tych czynności na odbiór pieniędzy klient będzie miał tylko 5 dni roboczych. W sytuacji, gdy deponent nie dopełni wszystkich wymaganych przez BFG czynności, jego pieniądze przepadną.

BFG, oprócz zabezpieczenia depozytów, zajmuje się także innymi sprawami, które określa ustawa. Jest to m.in. prowadzenie analiz z działalności banków objętych licencją i gromadzenie informacji o instytucjach bankowych.