Lokaty bankowe – podstawowy podział

22 kwietnia
08:35 2013

Są bardzo lubiane przez Polaków. Pewne, bezpieczne, gwarantujące zysk. Jednak często okazuje się, że nie zawsze do końca wiemy, jakie lokaty bankowe możemy spotkać na rynku. A przecież jest to bardzo ważne, bo jedynie odpowiednie rozeznanie pozwoli nam na wybór najkorzystniejszego produktu.

Lokaty bankowe, to obok konta oszczędnościowego, podstawowe narzędzia finansowe, które pozwalają nam na pomnażanie naszych oszczędności i jednocześnie nie wiążą się z żadnym ryzykiem.

Mechanizm działania lokaty bankowej jest bardzo prosty. Klient dysponujący pewną gotówką deponuje ją w banku na określony czas i określony procent. Po upływie tego czasu wyciąga z niego swoje oszczędności, ale już powiększone o odsetki.

Ano właśnie – pojawiły nam się tu już dwa kryteria: czas i procent. Czas w przypadku lokaty to okres, na jaki ją zakładamy. Jest to więc przedział czasowy, na jaki klient zostawia swoje pieniądze w banku i przez jaki bank zobowiązuje się je pomnażać. Pomnażać, a więc doliczać odsetki do kapitału klienta.

Ze względu na ten właśnie przedział czasowy lokaty bankowe dzielimy na krótkoterminowe i długoterminowe. Do lokat krótkoterminowych zaliczamy: lokaty 1-miesięczne, 3-miesieczne, półroczne i roczne. Oczywiście zdarzają się i lokaty zakładane na niestandardowe okresy, czyli pomiędzy tymi terminami, jednak dalej będą to lokaty krótkoterminowe.

Lokaty długoterminowe natomiast to takie, które zakładamy na okres powyżej roku. Oprocentowanie to następne kryterium podziału lokat i jest ono bardzo ważne, ponieważ to od niego zależy zysk z lokaty. Im wyżej oprocentowana lokaty, tym więcej na niej zarobimy.

W naszych bankach znajdziemy dwa rodzaje oprocentowania lokat – oprocentowanie stałe i zmienne. Lokata bankowa ze stałym oprocentowaniem to taka lokata, w przypadku której możemy z góry założyć, ile zarobimy. Bowiem oprocentowanie takiej lokaty nie zmienia się przez cały okres jej trwania. Inaczej jest z oprocentowaniem zmienny. Jest ono zależne od stóp procentowych, których wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej.