Analiza oferty dla klientów indywidualnych w SKOK-u Chmielewskiego

31 sierpnia
08:09 2015

SKOK-i tworzą rodzinę spółdzielni, pomagając, współpracując i dzieląc się wspólnymi doświadczeniami. Jedną z największych kas jest SKOK Chmielewskiego. Postanowiliśmy przeanalizować jego ofertę, sprawdzając, co ma do zaproponowania klientom indywidualnym.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego powstała w 1994 r. Do jej głównych celów należą: propagowanie oszczędności, zapewnianie pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu oraz edukacja ekonomiczna. Od 29 listopada 2013 r. SKOK Chmielewskiego uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, według zasad określonych przez ustawę z 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

SKOK Chmielewskiego w swojej ofercie dla klientów indywidualnych posiada pożyczki, kredyty, rachunki, lokaty i ubezpieczenia.

Pożyczki i kredyty

1. Lato pełne słońca – pożyczka z oprocentowaniem: 0%, prowizją: 10%. Maksymalna wysokość pożyczki to 5 000 zł. Okres spłaty: 12 miesięcy. Opłata przygotowawcza: 0 zł

2. Prymus – pożyczka z oprocentowaniem 6%, opłatą przygotowawczą 0 zł i prowizją: 6%. Maksymalna wysokość pożyczki to 4 000 zł. Okres spłaty: do 12 miesięcy.

3. Sześć pierwiosnków dla Ciebie – pożyczka z procentowaniem: 6%, opłatą przygotowawczą 0 zł, prowizją 9%. Okres spłaty: do 24 miesięcy.

4. Na różne potrzeby – pożyczka z oprocentowaniem: 10%, prowizją: 7% lub 9% lub 11,5%. Okres spłaty: do 10 lat. Opłata przygotowawcza: 50 zł.  Prowizja może przyjąć różne wartości:

  • prowizja 7 % dla członków SKOK im. Z. Chmielewskiego posiadających lub wykupujących 2 dodatkowe udziały w dniu wypłaty pożyczki,
  • prowizja 9 % dla członków SKOK im. Z. Chmielewskiego posiadających lub wykupujących 1 dodatkowy udział w dniu wypłaty pożyczki,
  • prowizja 11,5 % dla pozostałych.

5. Pożyczka konsolidacyjna – pożyczka z oprocentowaniem: 10% i prowizją: 7% lub 9% lub 11,5%. Okres spłaty: do 10 lat. Opłata przygotowawcza: 50 zł.

6. Kredyt hipoteczny do 25 lat – okres kredytowania: od 1 do 25 lat, oprocentowanie: od 5,30% w skali roku, prowizja: od 1,00% kwoty kredytu. Minimalna kwota kredytu: 10 000 zł. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o WIBOR 6M (obecnie: 1,79 %) + marżę (od 3,51% do 5,21%).

Lokaty

1. Lokata wNet – to lokata terminowa dostępna wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego eSKOK dla posiadaczy Rachunku eSKOK – ROR.

2. Lokata Terminowa stale oprocentowanie – lokata terminowa z oprocentowaniem stałym od 0,30 do 1,5 % w zależności od długości jej trwania.

3. Lokata Rentierska – ze zmiennym oprocentowaniem (od 1 do 4% – w zależności od długości jej trwania).