Niskie stopy procentowe, niskie oprocentowanie lokat

22 kwietnia
07:43 2013

Rekordowo niskie jak na polskie warunki stopy procentowe nie sprzyjają właścicielom lokat terminowych.

Banki co rusz publikują nowe tabele z obniżkami oprocentowania. Obecnie średnie oprocentowanie lokat bankowych mieści się w przedziale 4,5-5%. Można znaleźć lokatę o wyższym oprocentowaniu, jednak z pewnością jej założenie wiąże się z jakimiś dodatkowymi warunkami, jak założenie konta osobistego, karty kredytowej czy tym podobne.

Stopy procentowe, a ściślej stawka WIBOR, ma jak widać niebagatelny wpływ na oprocentowanie lokat bankowych. Oczywiście dotyczy to lokat opartych na zmiennym oprocentowaniu. Wysokość oprocentowania lokat ze stałym oprocentowaniem nie zmienia się przez cały czas trwania umowy z bankiem.

W przypadku lokaty zmiennej oprocentowanie jest sumą stopy WIBOR i dodatkowego oprocentowania, zazwyczaj wynoszącego 1 punkt procentowy. Stopy procentowe odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-gospodarczą w kraju. Stawka WIBOR jest ceną pieniądza na rynku bankowym, a więc oprocentowaniem, z jakim banki pożyczają sobie pieniądze nawzajem. Stopy procentowe są wykorzystywane przez Radę Polityki Pieniężnej jako narzędzie do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju. Jeśli w celu jej napędzenia Rada obniża stopy, najczęstszą reakcją banków jest obniżenie oprocentowania lokat bankowych.

Jednakże pamiętajmy, że nie musi to być regułą. Zdarzały się również przypadki odwrotne. Gdy stopy procentowe są niskie, ale bank ma problemy z płynnością finansową i potrzebuje nowych środków chociażby na kredyty konsumenckie i pożyczki hipoteczne, może zaproponować atrakcyjny procent na lokacie dla szybkiego zdobycia tych zasobów. Z ciekawą ofertą lokaty może w czasach niskich stóp wyjść również nowy bank lub taki, który chce przyciągnąć do siebie nowego klienta. A zatem niski poziom stawki WIBOR nie zawsze musi powodować obniżenie oprocentowania.