Rodzaje oprocentowania lokat

23 kwietnia
08:10 2013

Oprocentowanie lokat to jeden z głównych czynników, na który należy zwracać uwagę przy wyborze najlepszej oferty. Jakiego rodzaju oprocentowanie można spotkać w przypadku lokat?

Pierwszym typem oprocentowania lokat jest oprocentowanie stałe. Jego wartość jak sama nazwa wskazuje jest stała i nie zmienia się w ciągu całego okresu trwania lokaty. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w czasach niepewności, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza. Jeżeli się ona pogorszy, posiadacz lokaty cechującej stałe oprocentowanie będzie mógł się cieszyć stabilnym zyskiem niezależnie od czynników zewnętrznych.

Jednak stałe oprocentowanie lokat ma również swoje cienie. Jeżeli w ramach pogorszenia się warunków gospodarczych stopa inflacji wzrośnie do poziomu zbliżonego do wartości oprocentowania (bądź ją przewyższy), klient zarobi realnie zdecydowanie mniej, bądź będzie po prostu tracił. W przypadku poprawy warunków gospodarczych, gdy stopy procentowe, a wraz z nimi oprocentowanie lokat, wzrosną, wybrana oferta może być relatywnie gorsza niż aktualnie dostępne na rynku.

Zmienne oprocentowanie lokat to jak sama nazwa wskazuje taki rodzaj oprocentowania, którego wartość zmienia się razem z wysokością stóp procentowych obowiązujących na rynku. Jeżeli zatem Rada Polityki Pieniężnej podniesie ich wartość, oprocentowanie lokaty wzrośnie. Natomiast jeśli wysokość stóp procentowych zostanie obniżona, oprocentowanie lokat również zmaleje, co może oznaczać znacznie ograniczony zysk dla posiadacza tego typu produktu.

Te rozwiązanie powinno być brane pod uwagę szczególnie wtedy, gdy można spodziewać się poprawy warunków gospodarczych. W tym przypadku, podobnie jak przy stałym oprocentowaniu lokat, ich wartość może osiągnąć poziom niższy niż inflacja, czyli przynieść ich właścicielom straty.