Czym jest kapitalizacja odsetek i jaki ma wpływ na zyski z lokaty?

23 kwietnia
08:36 2013

Podczas wyboru najlepszej oferty lokaty zazwyczaj kierujemy się potencjalnym zyskiem, jaki mogą one nam przynieść. Jest on jednak uzależniony od dwóch ważnych czynników: wysokości oprocentowania i kapitalizacji.

Kapitalizacja odsetek to najprościej mówiąc częstotliwość, z jaką bank dopisuje do naszego kapitału zgromadzonego na lokacie wypracowany zysk. Można również powiedzieć, iż kapitalizacja odsetek to ilość dopisań należnego nam zysku do kapitału w czasie trwania lokaty. Z tego wynika, że im częstsza kapitalizacja odsetek, tym większy zysk możemy otrzymać. Jest to możliwe dzięki temu, że zysk z drugiego okresu kapitalizacji naliczany jest nie tylko do podstawowego kapitału, który został zgromadzony przez nas na lokacie, ale również do doliczonego zysku za pierwszy okres kapitalizacji.

Na rynku istnieją różne rodzaje kapitalizacji odsetek. Można spotkać oferty z dzienną, miesięczną, kwartalną, półroczną oraz roczną kapitalizacją. Takie rozróżnienie można spotkać również w przypadku podziału na podstawie okresu trwania lokat. Dlatego aby móc cieszyć się większym zyskiem z inwestycji w lokatę bankową, warto wybrać taką ofertę, której zarówno okres trwania będzie możliwie najdłuższy, a częstotliwość dopisywania zysku – kapitalizacja odsetek – największa.

Po krótkim przeliczeniu można dojść do wniosku, że lokaty o dłuższym okresie trwania, wyższym oprocentowaniu i jednocześnie największej kapitalizacji odsetek są gwarantem najlepszego zysku, jaki można uzyskać z tego rodzaju produktów bankowych.