Czym jest lokata bankowa?

22 kwietnia
08:30 2013

Lokatę możemy określić jako depozyt gotówkowy, który przekazujemy na pewien czas do banku, aby ten go pomnażał.

Jak widać jest to zatem świetny pomysł na pomnażanie pieniędzy. A na pewno jeden z najrozsądniejszych pomysłów na nasze oszczędności, bowiem trzymanie ich w szafie powoduje, że tracą na swojej wartości, podczas gdy mogłyby na siebie pracować.

Lokata bankowa polega przekazaniu do banku pieniędzy na pewien okres czasu. Ponieważ są one odłożone na określony procent, klient po zakończeniu okresu trwania lokaty, otrzymuje z powrotem swoje oszczędności, ale już powiększone o odsetki, zgodnie z ustalonym procentem. Składane na lokacie oszczędności to kapitał, a uzyskane odsetki to to, co klient na nich zarobił.

Wśród ofert bankowych znajdziemy lokaty ze stałym i ze zmienny oprocentowaniem. Lokata bankowa ze stałym oprocentowaniem daje zysk, który możemy z góry przewidzieć i obliczyć sobie już w momencie jej zakładania. Lokata o zmiennym oprocentowaniu zależna jest od stóp procentowych, które zmienia Rada Polityki Pieniężnej reagując na potrzeby sytuacji gospodarczej w kraju. Zależność ta jest prosta – gdy Rada obniża stopy procentowe, banki obniżają oprocentowanie lokat. Jednak jeśli jest na odwrót – właściciel lokaty o zmiennym oprocentowaniu może zyskać więcej niż ten, który w tym momencie posiada lokatę opartą na oprocentowaniu stałym.

Lokata bankowa to bardzo popularny w Polsce sposób na pomnażanie zarobionych pieniędzy. Przez wielu uważany jest za pewny i niezawodny. Niezawodny – bo zawsze gwarantuje zysk, tylko od odpowiedniego wyboru i wysokości kapitału zależy, czy będzie on większy czy mniejszy. Pewny, bo lokaty bankowe podlegają gwarancjom wypłaty Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że w przypadku problemów banku, fundusz ten wypłaci nam odszkodowanie do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR.