Jak wybrać najlepszą lokatę bankową

02 sierpnia
12:43 2013

Jeżeli posiadamy jakieś wolne środki, które chcemy zaoszczędzić, możemy skorzystać z bogatej oferty bankowych produktów oszczędnościowych.

Najważniejszymi produktami przeznaczonymi do oszczędzania są lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe.

Lokata bankowa to produkt przeznaczony dla klientów, którzy chcą odłożyć swoje pieniądze na dłuższy czas. Lokaty bankowe dzielą się pod kilkoma względami.

Pierwszym z nich jest  okres trwania. Można znaleźć lokaty, które trwają od jednego dnia do kilku lat.

Drugim jest sposób oprocentowania. Istnieją lokaty ze stałym oprocentowaniem, odpowiednie w czasie obniżania wysokości stóp procentowych, oraz lokaty ze zmiennym oprocentowaniem uzależnionym od wartości odpowiedniej stopy WIBOR, sprawdzające się w okresie prosperity.

Trzecim podziałem jest ten ze względu na sposób zamknięcia lokaty. Lokaty odnawialne po zakończeniu pierwszego okresu trwania automatycznie rozpoczynają kolejny, jednak z nowymi warunkami. W przypadku lokat nieodnawialnych cały wypracowany zysk wraz z wpłaconym kapitałem przelewany jest na konto osobiste klienta.