Najlepsze lokaty roczne

15 kwietnia
10:49 2013

Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie to najczęstsze kryterium wyboru najlepszej oferty. Warto zatem sprawdzić, która oferta rocznej lokaty bankowej jest obecnie pod tym względem najatrakcyjniejsza .

Na potrzeby naszego zestawienia przyjęliśmy, że kwota, jaką chcemy przekazać na lokatę, jest równa 15 tysięcy złotych. Dostęp do lokaty powinien być umożliwiony za pośrednictwem Internetu.

Najlepszą ofertą pod względem wysokości oprocentowania okazała się „Lokata Prezesa”, którą proponuje Getin Noble Bank. Oprocentowanie środków na niej zgromadzonych jest równe 4,39 proc., co daje nam realny zysk w wysokości 533,38 złotych. Jest to oferta lokaty ze zmiennym oprocentowaniem, uzależnionym od wysokości stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o 1 punkt procentowy. Aby móc założyć tę lokatę, nie trzeba posiadać konta w banku, jednak należy dysponować kwotą minimalną w wysokości 1 tysiąca złotych. Zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą wszystkich wypracowanych odsetek.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje „e-Lok@ta”, czyli oferta Banku BPH. Środki na niej zgromadzone oprocentowane są w wysokości 4,1 proc., co dla przyjętej kwoty 15 tysięcy złotych oznacza zysk równy 505,71 złotych. Aby skorzystać z tej oferty należy posiadać zarówno konto osobiste w Banku BPH, jak również wolne środki w wysokości tysiąca złotych. Zerwanie tej lokaty przed terminem wiąże się z utratą wszystkich wypracowanych odsetek.

Na trzecim miejscu znalazła się „Lokata Tradycyjna”, którą znajdziemy w ofercie Getin Noble Banku. Jest to roczna lokata bankowa, której oprocentowanie wynosi 4,1 proc. Dla przyjętej kwoty oznacza to, że zysk jest równy 498,15 złotych. Podobnie jak w przypadku „Lokaty Prezesa”, w tym przypadku do jej założenia nie wymagane jest posiadanie konta, jednak klient powinien dysponować kwotą minimum 1 tys. złotych. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje wypłatą tylko całości wpłaconej kwoty.